ข่าววันที่ : 21 มกราคม 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
 
ข่าววันที่ : 20 มกราคม 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2563
 
ข่าววันที่ : 20 มกราคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายในสังกัดฯ ครั้งที่ 1/2563
 
ข่าววันที่ : 19 มกราคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมงาน บายศรีสู่ขวัญ "เอิ้นขวัญ ฮ่วมแฮง ฮ่วมใจ สร้างวิถีชุมชนใหม่รับมือภัยพิบัติ"
 
ข่าววันที่ : 18 มกราคม 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน “วันยุทธหัตถี”
การเลือกตั้ง 2563 pdf
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขอนำเรียนชี้แจงว่า ในเรื่องของรถปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS1669)
กำหนดการเดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 pdf
ประกาศจราจรเรื่อง ให้เดินรถทางเดียว ถนนสุริยาตร์ (ช่วงหลังโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์) pdf
งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 pdf
กิจกรรม 2020 เที่ยวสิรินธร เมืองสองเขื่อน เยือนวิถีไทย-ลาว pdf
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามห้วยเสียว สายบ้านยางเครือ หมู่ที่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านผาสุก หมู่ที่ 7 ตำบลเตย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่2 pdf
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 pdf
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 pdf
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเกษม อำเภอทุ่งศรีอุดม-บ้านประหูต หมู่ที่ 3 ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี pdf
ผู้ได้รับคัดเลือกให้มีสิทธิเช่าพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะ (แท๊กซี่มิเตอร์) pdf
ดูข่าวประกาศทั้งหมด