องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ศุนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ จังหวัดอุบลราชธานี
02 ตุลาคม 2558

1_resize.jpg

ศูนย์รับแจ้งเหตูและสั่งการจังหวัดอุบลราชธานี

ดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 OTOP CENTER มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1.จัดทำเครือข่ายระบบรับแจ้งเหตุและสั่งการ ติดต่อสื่อสารเพื่อประสานการปฏิบัติการในจังหวัด

2.จัดเตรียมและใช้หมายเลขโทรศัพท์ 1669 ในการรับแจ้งเหตุและเครื่องมือสื่อสารในพื้นที่ เพื่อใช้ในการแจ้งเหตุ

3.จัดเตรียมบุคลากรประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการให้พร้อม 24 ชั่วโมง

4.สั่งการไปยังหน่วยปฏิบัติการเพื่อออกปฏิบัติการฉุกเฉินในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการประสานหน่วยกู้ภัยหรืออื่นๆ กรณีเกิดเหตุสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ

5.บันทึกข้อมูลของศูนย์รับแจ้งเหตุและตัดยอดปฎิบัติการทุกสินเดือนรวมถึงรายงานจากหน่วยปฎิบัติการ/ชุดปฎิบัติการ ส่งสำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเพื่อเบิกจ่ายงบชดเชยปฎิบัติการฉุกเฉิน

6.ติดตามประเมิณสถานการณ์และเฝ้าระวังรายงานผู้บังคับบัญชาและแพทย์อำนวยการ

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี