องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ สำหรับรับ-ส่งนักเรียน พร้อมติดตั้งหลังคา เครื่อยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 145 แรงม้า จำนวน 1 คัน
กองพัสดุและทรัพย์สิน13 มีนาคม 2560 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี