องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย
กองพัสดุและทรัพย์สิน05 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี