องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กองแผนงานและงบประมาณ27 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี