องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน แบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.312)ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
กองพัสดุและทรัพย์สิน03 ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี