องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 )
กองพัสดุและทรัพย์สิน10 มกราคม 2562 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี