องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขอนำเรียนชี้แจงว่า ในเรื่องของรถปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS1669)
17 ธันวาคม 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ขอนำเรียนชี้แจงว่า ในเรื่องของรถปฏิบัติการฉุกเฉิน(EMS1669) ซึ้งหมดสัญญาเช่าในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 จำนวน 30 คัน แต่ในการแจ้งเหตุหากประชาชนมีเหตุฉุกเฉิน ก็ยังคง สามารถแจ้งได้ที่ หมายเลข 1669 ตลอด 24 ชั่วโมงเช่นเดิม เพราะในพื้นที่ยังคงมีรถ 1669 บริการเหมือนเดิม
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]