ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น
02 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลรายละเอียดการรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น

1. การรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น 3-7 กุมภาพันธ์ 2563

2. ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี

3. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

4. บันทึกการให้ถ้อยคำของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]