สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 (ไม่มีผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มเติม)
29 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลด==>pdf
[กลับไปหน้าก่อนหน้านี้]