องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
 
 
ข้อมูลวิชาการ : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ค้นหาข้อมูล
หัวข้อที่ต้องการค้นหา ประเภทการบริหารจัดการ  

เรียงตามลำดับ : ชื่อบทความ | วันที่ลงบทความ หน้าที่แสดง : 1
ข้อมูลบริการ วันที่ลงข้อมูล Download
การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563) 22 มิถุนายน 2560 pdf
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2562) กรณีเปลี่ยนแปลง 20 กันยายน 2559 pdf
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 - 2563) 21 กรกฎาคม 2559 pdf
การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) 03 กันยายน 2558
การเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2562) 03 กันยายน 2558
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2562) 29 พฤษภาคม 2557
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 25 กุมภาพันธ์ 2557 pdf
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2561) 03 มิถุนายน 2556
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี 2557 27 พฤษภาคม 2556
การใช้แผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) กรณีเปลี่ยนแปลง 08 พฤศจิกายน 2555
แสดง 1 - 10 บทความ จากทั้งหมด 10 บทความ หน้าที่แสดง : 1

Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี