ถนนสายน้ำขุ่น-หนองครก อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ช้าวบ้านผู้เดือดร้อน, 28 กรกฎาคม 2557 13:55
ไอพี:110.77.212.126
เส้นทางจากอบต.นาห่อม ไปอำเภอทุ่งศรีอุดม เป็นหลุมเป็นบ่อ เกือบตลอดทั้งสาย ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ระยะทางแค่ 6 กิโลเมตร แต่ใช้เวลาเดินทางเกือบชั่วโมง