ถนนชำรุดมาก
ประชาชน, 30 กรกฎาคม 2557 17:01
ไอพี:10.0.1.46
-ถนนจากบ้านน้ำเที่ยง ตำบลห้วยขะยุง-บ้านเปือย ตำบลโนนกาเล็น ชำรุดมาก ระยะทางไม่ถีง 10 กม.ใช้เวลาเดินทางครึ่งชั่วโมง ถนนเส้นนี้สร้างมานานกว่า 20 ปี ยังไม่ได้รับการปรับปรุง
-ถนนจากบ้านเปือย-บ้านสว่าง ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง ยังเป็นลูกรังดินเหนียวเวลาฝนตกรถเล็กใช้เส้นทางแทบไม่ได้(เละมาก)
**เข้าใจว่าท่านนายก อบจ.เคยใช้เส้นทางทั้ง 2 เส้นบ้าง อย่างน้อยก็ตอนหาเสียง ท่านทราบไหมตอนนี้ชำรุดหนักกว่าตอนที่ท่านเคยใช้เส้นทางนี้ ถ้างบประมาณในการก่อสร้างยังไม่มีอย่างน้อยช่วยกรุณา ซ่อม/ปะ ที่เป็นหลุม เป็นบ่อ ให้หน่อยจะขอบคุณมาก