ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  โดย เรื่อง อ่าน / ตอบ
    บวรฉัตร
23 มกราคม 2561
ร้องเรียนข้าราชการ 120 / 0
    ครู
22 กันยายน 2557
ถามการเงินสำนักการศึกษา อบจ 508 / 4
    เคน
22 กันยายน 2557
โครงการรับทำวีซ่าอินเดีย 399 / 0
    เคน
22 กันยายน 2557
โครงการรับทำวีซ่าพม่า 402 / 0
    ken
22 กันยายน 2557
โครงการรับทำวีซ่าจีน 431 / 0
    เคน
22 กันยายน 2557
โครงการรับแปลเอกสาร 398 / 0
ดูทั้งหมด