องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 

 

** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์**
22 พฤษภาคม 2561 - ** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์**

 

***อบจ.อุบลราชธานี อบรมพัฒนาหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฯ ให้ความรู้ฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 ***
02 เมษายน 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี อบรมพัฒนาหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฯ ให้ความรู้ฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 ***

 

***อบจ.อุบลราชธานี พัฒนาหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฯ จัดอบรมให้ความรู้ฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน***
27 มีนาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี พัฒนาหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพฯ จัดอบรมให้ความรู้ฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน***

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 58
15 ธันวาคม 2558 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)รุ่นที่ 58

 

สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2558
20 ตุลาคม 2558 - สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2558

 

สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2558
19 ตุลาคม 2558 - สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2558

 

สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2558
12 ตุลาคม 2558 - สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2558

 

สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2558
09 ตุลาคม 2558 - สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2558

 

สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2558
08 ตุลาคม 2558 - สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2558

 

เขตพื้นที่รับชอบศูนย์สั่งการหน่วยกู้ชีพคุณธรรม
07 ตุลาคม 2558 - เขตพื้นที่รับชอบศูนย์สั่งการหน่วยกู้ชีพคุณธรรม

 

สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2558
07 ตุลาคม 2558 - สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ ประจำวันที่ 6 ตุลาคม 2558

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานในเรื่องระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมชั้นสอง โอท๊อปเซ็นเตอร์ อบจ.อบ.
01 กันยายน 2558 - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานในเรื่องระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมชั้นสอง โอท๊อปเซ็นเตอร์ อบจ.อบ.
 
 
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง (3)
 
ข้อมูลศูนย์สั่งการ 1669 (4)
 
กู้ชีพคุณธรรม (1)
กู้ชีพคุณธรรม
 
สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ (6)
สรุปการรับแจ้งเหตุและสั่งการ
 
การประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ (1)
 
 
 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวปริมภรณ์  ศรีวงษ์รักษ์
นางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อมูลบุคคลากร
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม
ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข
Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี