09 สิงหาคม 2560
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.
 
08 สิงหาคม 2560
ตรวจสุขภาพประจำปี 2560
 
07 สิงหาคม 2560
ประชุมมอบนโยบายประจำเดือน สิงหาคม 2560
 
04 สิงหาคม 2560
ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
 
01 สิงหาคม 2560
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น