22 มีนาคม 2560
อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านหนองเเสง ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก
 
22 มีนาคม 2560
อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล ร.ร.เดอะแคร์การบริบาล
 
22 มีนาคม 2560
สภากาแฟอุบลราชธานี "ประจำปี พ.ศ.2560 ประจำเดือนมีนาคม
 
21 มีนาคม 2560
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
20 มีนาคม 2560
ประชุมประจำสัปดาห์ ของหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย