20 มีนาคม 2561
**นักเรียน ในสังกัดโรงเรียน อบจ.อุบลราชธานี รับโอวาทก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จังหวัดน่าน ***
 
19 มีนาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง อ.ม่วงสามสิบ***
 
19 มีนาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 15 ในพื้นที่อำเภอเดชอุดม***
 
18 มีนาคม 2561
อบจ.อุบลร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561
 
13 มีนาคม 2561
**อบจ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 13 **