25 มิถุนายน 2560
พสกนิกรชาว อุบลฯ ร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมิทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5
 
24 มิถุนายน 2560
อบจ.อุบลฯ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง 2017 Olympic Day
 
21 มิถุนายน 2560
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน
 
21 มิถุนายน 2560
อบจ.อุบลราชธานี ออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
 
21 มิถุนายน 2560
พิธีเปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3