17 มกราคม 2561
**อบจ.อุบลราชธานี ร่วมเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์อุดรธานี – อุบลราชธานี **
 
16 มกราคม 2561
**อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันครูประจำปี 2561**
 
11 มกราคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 ***
 
08 มกราคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงการศาสตร์พระราชาฯ**
 
05 มกราคม 2561
***กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบจ.อุบลราชธานี ทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเพล**