20 กรกฎาคม 2560
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 17
 
19 กรกฎาคม 2560
"สภากาแฟอุบลราชธานี"
 
19 กรกฎาคม 2560
โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 15
 
19 กรกฎาคม 2560
เปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
18 กรกฎาคม 2560
โครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 13