23 พฤษภาคม 2560
อบจ.อุบลฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
23 พฤษภาคม 2560
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
23 พฤษภาคม 2560
อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เทียน
 
22 พฤษภาคม 2560
อบจ.อุบลฯ ประชุมประจำสัปดาห์ ของหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่าย
 
21 พฤษภาคม 2560
พสกนิกรอุบลฯ ร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4