14 ตุลาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมโครงการทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
 
01 ตุลาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี มอบโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ดำเนินกิจกรรม 9 ส.ดีเด่น ประจำปี 2561 และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 แก่บุคลากรในสังกัด***
 
25 กันยายน 2561
งานมุตตาจิต อบจ.อุบล
 
24 กันยายน 2561
***อบจ.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2561***
 
08 กันยายน 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี***