22 กุมภาพันธ์ 2560
อบจ.อุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติงานพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลมังสาหารคนพร้อมคณะครู อีกจำนวน 12 ท่าน
 
22 กุมภาพันธ์ 2560
อบจ.อุบลฯ ร่วมงาน อุบลเมืองสะอาด" Big cleaning day
 
22 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
 
22 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเมื่อมีการปิดกั้น การจราจรในระหว่างเสด็จฯ
 
21 กุมภาพันธ์ 2560
อบจ.อุบลฯ เปิดการฝึกอบรมสัมมนาโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน