13 กันยายน 2560
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีี พ.ศ.2560 ครั้งที่ห้า
 
12 กันยายน 2560
**อบจ.อุบลฯ รับมอบดอกไม้จันทน์ จากกองบิน 21 เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ***
 
07 กันยายน 2560
อบจ.อุบลฯ เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง อปท.เพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน
 
04 กันยายน 2560
อบจ.อุบลราชธานี รับมอบดอกไม้จันทน์จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
04 กันยายน 2560
**อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด **