24 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.อุบลราชธานี เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดฯ
 
20 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2563
 
18 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2563
 
17 กุมภาพันธ์ 2563
คณะกรรมการกลุ่มชีวิตและชุมชนลุ่มน้ำมูล(ชชช.) รุดพบผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลปรับลานกิจกรรมในพื้นที่
 
13 กุมภาพันธ์ 2563
อบจ.อุบลราชธานี เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เสี่ยงบนท้องถนนถ่ายโอนฯ สร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชนในพื้นที่