26 มีนาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ***
 
06 กุมภาพันธ์ 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี **
 
18 มกราคม 2562
**อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมการบริหารสัญญา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560**
 
14 มกราคม 2562
**นักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี เข้ารับโอวาทและกำลังใจจากคณะผู้บริหาร ก่อนที่จะเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์เกมส์”**
 
08 มกราคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1/2562***