19 สิงหาคม 2562
**อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เพื่อติดตามการปฏิบัติราชการ ***
 
15 สิงหาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี จัดการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 9/2562***
 
14 สิงหาคม 2562
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่ตรวจความพร้อมก่อนรับเสด็จฯ
 
12 สิงหาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562***
 
26 มิถุนายน 2562
** อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 **