09 มิถุนายน 2562
*** อบจ อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม รวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก***
 
01 พฤษภาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "วิวิธวารี สายนทีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ***
 
22 เมษายน 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 2***
 
26 มีนาคม 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ***
 
06 กุมภาพันธ์ 2562
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี **