19 กรกฎาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงาน ด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ***
 
18 กรกฎาคม 2561
** อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมแบ่งมอบภารกิจให้การต้อนรับการตรวจราชการของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ***
 
17 กรกฎาคม 2561
***อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ***
 
16 กรกฎาคม 2561
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าว งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2561
 
14 กรกฎาคม 2561
อบจ.อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้น “รักแรกพบ” บริเวณทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี