โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจาน หมู่ที่ 4 ตำบลแจระแม-เชื่อมทางหลวงหมายเลข อบ.3390 อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเค็ง หมู่ที่ 5 ตำบลกระโสบ-บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 ตำบลกุดลาด อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางธาตุ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเหล่า-บ้านผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโพนแพง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหินคลุก จำนวน 5,000 ลบ.ม. ถนนสาย อบ.2192 เดชอุดม-นาห่อม อ.เดชอุดม จ.อุบล
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 20 ตำบลเมืองเดช-ทางหลวงหมายเลข 2182 อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ดูข่าวประกาศเพิ่มเติมในแต่ละหน่วยงาน