22 พฤษภาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.ตุ ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น
 

21 พฤษภาคม 2560 - อบจ.อุบลฯ ร่วมโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขง
 

18 พฤษภาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง รพ.สต.หนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน
 

17 พฤษภาคม 2560 - อบจ.พาหมอมาคำคีง บ้านหนองเม็ก ตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก
 

16 พฤษภาคม 2560 - โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัด ผักตบชวา