09 ตุลาคม 2562 - องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2562
 

08 ตุลาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี มอบถุงยังชีพและยาสามัญประจำบ้าน เยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายหลังน้ำลด ที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
 

03 ตุลาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี จัดประชุมคณะทำงานออกตรวจสอบประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ
 

03 ตุลาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2562
 

03 ตุลาคม 2562 - อบจ.อุบลราชธานี เร่งฟื้นฟูทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลด เขตพื้นที่ อ.วารินชำราบ