20 มีนาคม 2561 - **อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลลงพื้นที่ขุดลอกผักตบชวา-วัชพืช ที่บุ่งกาแซว และกุดปลาข่อ เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน***
 

20 มีนาคม 2561 - อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
 

20 มีนาคม 2561 - ***อบจ.อุบลราชธานี จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 16 ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม***
 

19 มีนาคม 2561 - ** องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห่วงใยใส่ใจประชาชน ออกตรวจสุขภาพประชาชน ในพื้นที่อำเภอโขงเจียม**
 

17 มีนาคม 2561 - **อบจ.อุบลฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 **