16 สิงหาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"
 

15 สิงหาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"
 

14 สิงหาคม 2560 - ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กิ่งไม้หักทับขา
 

14 สิงหาคม 2560 - "หลักสูตรการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม" (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี)
 

13 สิงหาคม 2560 - โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560