24 กุมภาพันธ์ 2563 - อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน” เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 

21 กุมภาพันธ์ 2563 - อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงาน เกรดบดอัดถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหาย ถนนสายบ้านโชคชัย อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
 

21 กุมภาพันธ์ 2563 - อบจ.อุบลราชธานี เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เสี่ยงบนท้องถนนถ่ายโอนฯ พื้นที่อ.เมืองอุบลราชธานี
 

20 กุมภาพันธ์ 2563 - อบจ.อุบลราชธานี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
 

20 กุมภาพันธ์ 2563 - อบจ.อุบลราชธานี นำเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานซ่อมถนนลูกรัง ในพื้นที่ อ.ศรีเมืองใหม่