14 กันยายน 2560 - **อบจ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย**
 

13 กันยายน 2560 - อบจ.อุบลราชธานี ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี
 

12 กันยายน 2560 - **ผู้แทน อบจ.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม คก.ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมฯ**
 

08 กันยายน 2560 - อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น
 

06 กันยายน 2560 - พสกนิกรชาวอุบลราชธานีเดินทางเข้ากราบพระบรมศพฯ ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7