20 กรกฎาคม 2560 - "อบจ.พาหมอมาคำคีง"
 

20 กรกฎาคม 2560 - เปิดโครงการพัฒนาจิต เพื่อสันติสุข
 

20 กรกฎาคม 2560 - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชนและเยาวชน
 

19 กรกฎาคม 2560 - โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายประจำบ้านแก่ประชาชนและเยาวชน
 

19 กรกฎาคม 2560 - เปิดโครงการป้องกันยาเสพติด รุ่นที่ 16