องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ร่วมพิธีเจริญชัย มงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช

ข่าวประจำวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.อุบลฯ ร่วมพิธีเจริญชัย มงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 60 เวลา17.00 น. นายสทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีเจริญชัย
มงคลคาถาและย่ำระฆัง เนื่องในพระราชพิธีสถาปนา สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวง
ศาคตญาณ (อมฺพรมมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในการนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการจัดพระราชพิธี ณ พระอุโบสถ
วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร พระอารามหลวง โดยมีพระวินัยโกศล เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส และมีข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในพิธี
ครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สมใจ-ข่าว,พิสิษฐ์-ภาพ,พิสุทธิ์-ตรวจ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี