องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ เปิดการประชุมการรับโอนข้าราชการครู พนักงานส่วนท้องถิ่น

ข่าวประจำวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2560

อบจ.อุบลฯ เปิดการประชุมการรับโอนข้าราชการครู พนักงานส่วนท้องถิ่น

วันที่ 16 ก.พ. 60 เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราธานี เป็นประธานในการประชุมการรับโอนข้าราชการครู พนักงานส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู สังกัด อบจ.อบ. ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรม
ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราธานี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมและให้การ
ต้อนรับในครั้งนี้ด้วย

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
#สำนักปลัด อบจ.อบ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

16.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

17.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี