องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560

ข่าวประจำวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 16 ก.พ. 60 เวลา 13.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
#สำนักปลัด อบจ.อบ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี