องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

ข่าวประจำวันที่ : 15 มีนาคม 2560

อบจ.อุบลฯ ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

วันที่ 15 มีนาคม 2560 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในสังกัด อบจ.อุบลฯ
ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ที่ให้บุคลากรในหน่วยงานราชการ ได้ออกกำลัง
กาย ดังนั้น อบจ.อุบลฯจึงได้จัดโครงการออกกำลัง กายเพื่อสุขภาพที่ดี ในทุกวัน จันทร์-พุธ-ศุกร์
เวลา 16.30 - 17.30 น. ตลอดปีงบประมาณ 2560

เพื่อสร้างความตื่นตัวในการทำงาน ลดภาวะความตึงเครียดจากการทำงาน ส่งผลให้สุขภาพ
แข็งแรงและปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย

#กนกวรรณ-ภาพ/กนกวรรณ-ข่าว/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ #สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี