องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุบลฯ รุ่นที่ 3

ข่าวประจำวันที่ : 16 มีนาคม 2560

โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุบลฯ รุ่นที่ 3

วันที่ 16 มีนาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3 โดยดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสมาชิกสภา อบจ.และสมาชิก อสม.เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นแกนนำด้านสุขภาพในการดูแลประชาชน
ในชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ได้มีผู้สนใจเข้ารับการอบรม จำนวนกว่า 300 คน ในเขตพื้นที่
สาธารณสุขที่ 3 ในระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2560

#ฐนิตา-ข่าว/ กฤช-ภาพ/ธีรพล - วิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อบจ.อบ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

10.jpg

9.jpg

11.jpg

12.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี