องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล

ข่าวประจำวันที่ : 16 มีนาคม 2560

พิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย ให้ พ.ต.อ.ประทีป กิจวัฒนะ ที่ปรึกษา
นายก อบจ.อบ. เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการ
ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2560 ณ ลานสนาม
กีฬาฟุตซอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีข้าราชการ บุคลากร ในสังกัด อบจ.อบ.
และประชาชนทั่วไปเข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน

สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ #ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.อบ.#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี