องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี ประจำปี งบประมาณ 2560

ข่าวประจำวันที่ : 17 มีนาคม 2560

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี ประจำปี งบประมาณ 2560

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้งานศาสนพิธี ประจำปี งบประมาณ 2560 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธาน ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีและสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานศาสนพิธี
ให้ชุมชน หน่วยงาน ร่วมฝึกปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานศาสนพิธี ทางพระพุทธศาสนา
งานพระราชพิธี งานพระราชกุศล และงานรัฐพิธี ได้ถูกต้องตามหลักศาสนพิธี โดยมีผู้เข้ารับ
การอบรมจำนวน 300 คน

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพนิ่ง/ธีรพล-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อบจ.อบ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

16.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

17.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี