องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

ข่าวประจำวันที่ : 17 มีนาคม 2560

อบจ.อุบลฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

วันที่ 17 มีนาคม 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 ภายใต้
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" ความหลักการ 3Rs และ หลักการ
"ประชารัฐ" ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า)

#ฐนิตา-ข่าว/ พิสิษฐ์-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อบจ.อุบลฯ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี