องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ รดน้ำขอพร

ข่าวประจำวันที่ : 12 เมษายน 2560

อบจ.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ รดน้ำขอพร พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์

วันที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางอรนุช จินตะเวช รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรม
เทศกาลสงกรานต์ รดน้ำขอพร พลตำรวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย์ กงสุลกิตติมศักดิ์ราช
อาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนประจำประเทศไทย ณ สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี
จากนั้น เวลา 11.00 น. นำคณะเดินทางมาร่วมรดน้ำและขอพรจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นประเพณี
ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ทุกภาคส่วนในจังหวัด ได้จัดกิจกรรมรดน้ำ
ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือเทศกาลสงกรานต์ ในครั้งนี้

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพนิ่ง/อภิชาต-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อบจ.อบ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

29.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี