องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล

ข่าวประจำวันที่ : 12 เมษายน 2560

อบจ.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 12 เมษายน 2560 อบจ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ บริเวณสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบง่าย
นำโดยนายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบจ.ข้าราชการ คณะครูโรงเรียนในสังกัดฯ และพนักงาน อบจ.อุบลฯ
ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา การสรงน้ำพระ
การขอพรจากผู้ใหญ่ และการพบปะพูดคุยสร้างสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน ทำให้เกิดความ
สมัครสมานสามัคคี และเพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน รวมทั้งถือเป็นการต้อนรับ
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 อีกด้วย

จารุณี-ข่าว/ พิสิษฐ์,พอชาย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

29.jpg

30.jpg

31.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี