องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล

ข่าวประจำวันที่ : 13 เมษายน 2560

อบจ.อุบลฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 06.30 น. นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป
เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานในพิธี ณ ลานเทียนทุ่งศรีเมือง จากนั้น เวลา 09.00 น. ร่วมในพิธีเปิดประเพณี
สงกรานต์พร้อมทั้งอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมขึ้นรถบุษบกแห่รอบเมือง ให้ประชาชนชาว
อุบลราชธานี และนักท่องเที่ยว ได้กราบไหว้ และสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม เพื่อความเป็น
สิริมงคล ให้แก่ชีวิต เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยประจำปี
2560 รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อบจ.อบ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

27.jpg

28.jpg

29.jpg

30.jpg

31.jpg

32.jpg

33.jpg

34.jpg

35.jpg

36.jpg

37.jpg

38.jpg

39.jpg

40.jpg

41.jpg

42.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี