องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ พาหมอมาคำคีง บ้านดอนโจด ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก

ข่าวประจำวันที่ : 19 เมษายน 2560

อบจ.อุบลฯ พาหมอมาคำคีง บ้านดอนโจด ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก

วันที่ 19 เมษายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ. อุบลราชธานีมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, ทีมแพทย์/พยาบาล
ออกคัดกรองตรวจสุขภาพให้กับ ประชาชนในเขตพื้นที่ บ้านดอนโจด ตำบลบ้านแมด
อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี สำหรับการตรวจคัดกรองสุขภาพจัดขึ้นภายใต้โครงการ
"องค์การบริหารส่วนจังหวัด ห่วงใยใส่ใจประชาชน" หรือ"อบจ.พาหมอมาคำคีง"
โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับ ประชาชนฟรี อาทิ การตรวจหาน้ำตาลในเลือด
ตรวจความเข้มของเลือดการวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพทั่วไป
ทันตกรรม การรับบริจาคโลหิต และการบริการนวดแผนโบราณ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับ
บริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ และเพื่อให้ประชาชน
ที่อยู่ห่างไกลโรงพยาบาลได้รับความสะดวก มีสุขภาพที่ดี ซึ่งเป็นการยกระดับชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ้น

โกศล-ข่าว /อภิชาติ-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสำนักปลัด อบจ.อุบลฯ #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี