องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

ข่าวประจำวันที่ : 19 เมษายน 2560

อบจ.อุบลฯ ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

วันที่ 19 เมษายน 2560 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานในสังกัด อบจ.อุบลฯ
ร่วมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ที่ให้บุคลากรในหน่วยงานราชการได้ออก
กำลังกาย ดังนั้น อบจ.อุบลฯจึงได้จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ในทุกวัน
จันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 16.30 - 17.30 น. ตลอดปีงบประมาณ 2560
เพื่อสร้างความตื่นตัวในการทำงาน ลดภาวะความตึงเครียดจากการทำงาน ส่งผลให้สุขภาพ
แข็งแรงและปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย

พอชาย-ภาพ,ข่าว/พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ #สำนักปลัด อบจ.อุบลฯ

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี