องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณของเหล่ากาชาดอุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 19 เมษายน 2560

อบจ.อุบลราชธานี ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณของเหล่ากาชาดอุบลราชธานี

วันที่ 19 เมษายน 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกอบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้พันตำรวจเอก
ประทีป กิจจะวัฒนะ ที่ปรึกษานายกอบจ.อุบลราชธานีพร้อมด้วย นางวิภาภรณ์ ฤทธิสิงห์
หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณของเหล่ากาชาดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้า OTOP อบจ.อุบลราชธานีโดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพร้อมนี้มีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการภายใน
จังหวัดและสื่อมวลชนต่างๆเข้าร่วมงานจำนวนมาก

โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณ หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน
ตลอดจนสื่อมวลชน ต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดด้วยดีเสมอมา
โดยภายในงานมีการรับประทานอาหารร่วมกัน และการมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่ได้
ให้การสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
ในการปฎิบัติงานช่วยเหลือเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พิสุทธิ์-ตรวจ/
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี #

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี