องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ร่วมกันจัดงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2560

ข่าวประจำวันที่ : 20 เมษายน 2560

อบจ.อุบลฯ ร่วมกันจัดงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2560

วันที่ 20 เมษายน 2560 ศาลจังหวัดอุบลราชธานี , ศาลแขวงอุบลราชธานี และศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2560 โดยมี
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้า
อาคารศาลจังหวัดอุบลราชธานี นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมในพิธี
โดยสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีต่อศาลยุติธรรมไทย โดยจัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและ
เผยแพร่พระประวัติของพระองค์ ตลอดจนการจัดนิทรรศการผลงานต่างๆของศาลจังหวัด
อุบลราชธานี ด้วย

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ อบจ.อบ.

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

11.jpg

10.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี