องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2560

ข่าวประจำวันที่ : 15 พฤษภาคม 2560

ประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2560 โดยมี คณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น3

#ฐนิตา-ข่าว/ พอชาย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

17.jpg

18.jpg

19.jpg

20.jpg

21.jpg

22.jpg

23.jpg

24.jpg

25.jpg

26.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี