องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัด ผักตบชวา

ข่าวประจำวันที่ : 16 พฤษภาคม 2560

โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัด ผักตบชวา

วันที่ 16 พ.ค. 2560
นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ เจ้าหน้า
ที่กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเครื่องจักรกลเข้าร่วมกิจกรรม โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัด
ผักตบชวา โดยมีสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอเขื่องในเป็นประธานในพิธี ณ กุดวังเมือง ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทหาร หน่วยงานราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ ในรูปแบบของประรัฐ ซึ่งมีเป้าหมายการกำจัดผัก
ตบชวาในบริเวณอ่างเก็บน้ำกุดวังเมือง ต.แดงหม้อ อ.เขื่องใน มีพื้นที่ประมาณ 250,000 เมตร มีปริมาณ
ผักตบชวา 6,000 ต้น ใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 15 วัน โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ได้ให้การสนับสนุน เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 4 ลำ รถแบ็คโฮ พร้อมพนักงานขับ จำนวน 2 คัน
เพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ประชาชนได้ประโยชน์ในแหล่งน้ำสูงสุด

สมใจ-ข่าว /ภูมินทร์-ภาพนิ่ง/อภิชาต-วีดีโอ /พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี