องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ตัวแทนสายการบินไทยแอร์เอเชียเดินทางเข้าพบนายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลฯ

ข่าวประจำวันที่ : 18 พฤษภาคม 2560

ตัวแทนสายการบินไทยแอร์เอเชียเดินทางเข้าพบนายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลฯ

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ตัวแทนสายการบินไทยแอร์เอเชียเดินทางเข้าพบนายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อโปรโมทสายการบินและการเปิดตัวเส้นทางบินใหม่
“อุบลราชธานี-เชียงใหม่” และ อุบลราชธานี สู่พัทยา(อู่ตะเภา) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ประเทศ และทำให้การเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สมใจ-ข่าว/พอชาย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี