องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3

ข่าวประจำวันที่ : 12 กรกฎาคม 2560

โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้
นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมตาม
โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา
โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดอุบลราชธานี จัดหารถยนต์ดัดแปลงหลังคายกสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต
เพื่อใช้เป็นรถพยาบาลประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินและเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัด
โครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 3 จำนวน 175 คน ทั้งนี้
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ต่อไป

#ฐนิตา-ข่าว/ โกศล-ภาพ /วนัส-วิดีโอ /พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี