องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

งานการแสดงต้นเทียน " เทียนอุบลฯยลได้ตลอดเดือน"

ข่าวประจำวันที่ : 13 กรกฎาคม 2560

งานการแสดงต้นเทียน " เทียนอุบลฯยลได้ตลอดเดือน"

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
มอบหมายให้นายพิสุทธิ์ สีนอเพีย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมงานการแสดงต้นเทียน " เทียนอุบลฯยลได้ตลอดเดือน" โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธาน ณ ศาลาโดม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ร่วมกันจัดกิจกรรมการแสดงต้นเทียน "เทียนอุบลฯ ยลได้ตลอดเดือน
" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-30 กรกฎาคม 2560 โดยได้นำต้นเทียนประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และประเภทเทียนโบราณ
มาจัดแสดงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มาชมพร้อมมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าตลาดแลง ในวันศุกร์-เสาร์
จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย อีกด้วย

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี