องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ประชุมปรึกษาหารือกับ นายก อบต.สำโรงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนประชาชน ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 13 กรกฎาคม 2560

ประชุมปรึกษาหารือกับ นายก อบต.สำโรงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนประชาชน ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมปรึกษาหารือกับ นายก อบต.สำโรงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้แทนประชาชน ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
เกี่ยวกับการปรับปรุง ซ่อม-สร้างถนนในชุมชน สายปากห้วยสำโรง ตาลสุม เชื่อมไป อ.ศรีเมืองใหม่ รวมระยะทาง 7 กิโลเมตร
โดยนายพรมมา พระสะอาดนายก อบต.สำโรง กล่าวในที่ประชุมว่า ช่วงนี้หน้าฝน ถนนในชุมชนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อทำ
ให้การสัญจรไปมาลำบากและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่งผลให้ประชาชนที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เส้นทางนี้ กว่า 8 หมู่บ้านใน
ต.สำโรงและใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนหนัก จึงได้ร่วมกันเดินทางมาปรึกษาหารือกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ต่อไปด้านนายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับทราบปัญหา พร้อมเตรียมจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจ
สภาพถนนและจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี