องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

เปิดโครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฎิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 13 กรกฎาคม 2560

เปิดโครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฎิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายสมเดช แสวงสาย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการ
อบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฎิบัติการฉุกเฉินจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอุทัย วะรงค์ รองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กล่าววัตถุ ประสงค์ของโครงการ โดยมีนายสุรพล สายพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตาโฮเทล แอนด์
รีสอร์ท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้พัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดอุบลราชธานี
โดยจัดหารถยนต์ดัดแปลงหลังคายกสูงพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื่อใช้เป็นรถพยาบาลประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินและเพื่อ
ให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จึงร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมฟื้นฟูบุคลากรประจำหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 4
ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 จำนวน 175 คน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ต่อไป

จารุณี-ข่าว/ พอชาย-ภาพ /ภูมินทร์-วิดีโอ /พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg

15.jpg

16.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี