องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ประชุมปรึกษาหารือกับผู้แทนประชาชนจากชุมชนเดิ่นแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ข่าวประจำวันที่ : 13 กรกฎาคม 2560

ประชุมปรึกษาหารือกับผู้แทนประชาชนจากชุมชนเดิ่นแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 นายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมปรึกษาหารือกับผู้แทนประชาชนจากชุมชนเดิ่นแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เกี่ยวกับการปรับปรุง
ซ่อม-สร้างถนนในชุมชน โดยตัวแทนชุมชนเดิ่นแสนสุข กล่าวในที่ประชุมว่า ช่วงนี้หน้าฝน ถนนในชุมชนชำรุด
เป็นหลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรไปมาลำบากและไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้ประชาชนที่มีความจำเป็นจะต้อง
ใช้เส้นทางนี้ กว่า 770 ครัวเรือน ได้รับความเดือดร้อนหนัก จึงได้เดินทางมาปรึกษาหารือกับผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี ถึงการซ่อม-สร้างถนน จำนวน 2 สาย อาทิ ถนน คสล. สายบ้านธาตุ ม.5 ต.แสนสุข-บ้านเดิ่น ม.6 ต.ธาตุ
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ระยะทาง 0.750 กิโลเมตร และถนนระหว่างบ้านก่อนอก ม.8 ต.แสนสุข
ไปถึงบ้านดอนกลางเหนือ ม.7 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ด้านนายสุทัศน์ เรืองศรี รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับทราบปัญหา พร้อมเตรียมจัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพ
ถนนและจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด

จารุณี-ข่าว/ โกศล-ภาพ/ พิสุทธิ์-ตรวจ
# ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี