องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

โครงการปลูกต้นไม้ปล่อยพันธ์ปลา รักษาสิ่งแวดล้อม

ข่าวประจำวันที่ : 09 สิงหาคม 2560

โครงการปลูกต้นไม้ปล่อยพันธ์ปลา รักษาสิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 สิงหาคม 2560
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดอบจ.อุบลราชธานี ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ปลูกต้นไม้ปล่อยพันธ์ปลา รักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลาบ้านช่างหม้อ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โดยกิจกรรมภายในงานประธานได้เปิดกรวยดอกไม้สด พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นร่วมกันปลูกต้นคูณ เพื่อแม่ และปล่อยพันธ์ปลาเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม จากนั้นประธานพร้อมคณะได้เดินเยี่ยมชมการสาธิตการปั้นเตาอั้งโล่แบบโบราณซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของบ้านช่างหม้อและเยี่ยมชมสินค้าโอท็อป ต.คำน้ำแซบ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของท้องถิ่นต่อไป

จารุณี-ข่าว/วนัส-ภาพนิ่ง/กฤตพรต-ภาพวิดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

12_resize.jpg

22_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี