องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

ข่าวประจำวันที่ : 08 สิงหาคม 2560

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

วันที่ 8 สิงหาคม 2560
.....นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการในสังกัดเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการดูแล เอาใจใส่สุขภาพของบุคลากรในสังกัดเพื่อให้มีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมให้บริการตรวจชั่งน้ำหนัก ตรวจวัดความดัน เจาะเลือดจากนักเทคนิคการแพทย์ ตรวจเลือด ตรวจอุจาระ ปัสสาวะ เอ็กซเรย์คลื่นหัวใจและปอด และการตรวจภายในพร้อมบริการให้คำปรึกษาโดยคณะแพทย์/พยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี

สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี