องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี ปิดการอบรมเยาวชนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560

ข่าวประจำวันที่ : 01 กันยายน 2560

อบจ.อุบลราชธานี ปิดการอบรมเยาวชนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560

วันที่ 1 กันยายน 2560
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอุทัย วะรงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศ เกียรติคุณให้กับผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 ที่ โรงแรมบ้านสวนคุณตา จ.อุบลราชธานี
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดพัฒนาและเผยแพร่ให้กับเยาวชนคนอื่นๆ ได้เข้าใจถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ ของตนเองซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ในยุค Thailand 4.0 ต่อไป

สมใจ-ข่าว/กฤช-ภาพนิ่ง/ธีรพล-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี