องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ To Be Number One ประจำปี 2560 **

ข่าวประจำวันที่ : 02 กันยายน 2560

**อบจ.อุบลราชธานี อบรมเชิงปฏิบัติการ To Be Number One ประจำปี 2560 **

วันที่ 2 สิงหาคม 2560
ที่โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ&รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุรพล สายพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ประจำ อบจ.อุบลราชธานี เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ To Be Number One ประจำปี 2560 สำหรับโครงการ To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งเพื่อสร้างกระแสค่านิยมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพเยาวชนให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจในตัวเอง รวมทั้งเป็นการสนับสนุนเยาวชนให้จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนสังคม โดยมีเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมอบรมจำนวน 252 คน

สมใจ-ข่าว/พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และ
สารสนเทศ อบจ. อุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี