องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

**อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด **

ข่าวประจำวันที่ : 04 กันยายน 2560

**อบจ.อุบลราชธานี ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด **
วันที่ 4 สิงหาคม 2560
นายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ทั้งนี้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและติดตามการปฏิบัติงานในภารกิจที่รับผิดชอบพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและเป็นการบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

ฐนิตา-ข่าว/พอชาย-ภาพ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี#

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี