องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลราชธานี รับมอบดอกไม้จันทน์จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวประจำวันที่ : 04 กันยายน 2560

อบจ.อุบลราชธานี รับมอบดอกไม้จันทน์จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 4 กันยายน 2560 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.อุบลราชธานี นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสมเดช แสวงสาย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และนายสุรกิจ มุขสมบัติ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 1,999 ดอก จากนายชัยรัตน์ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ตามโครงการพสกนิกรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ซึ่งโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสา ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับอุปกรณ์ไปดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จนแล้วเสร็จและนำมาส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในวันนี้ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สมใจ-ข่าว/พอชาย-กฤช-ภาพนิ่ง/ภูมินทร์-โกศล-วีดีโอ/พิสุทธิ์-ตรวจ
#ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี