องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง อปท.เพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน

ข่าวประจำวันที่ : 07 กันยายน 2560

อบจ.อุบลฯ เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง อปท.เพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน

วันที่ 7 กันยายน 2560
ที่ห้องทับทิมสยาม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยในภาคเช้ามีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างของ อปท. ภาคบ่ายมีบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปปช.เรื่องการจัดการเลือกตั้งอปท.ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 และกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ อปท.ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการพัฒนา อปท.โดยเฉพาะการปรับบทบาทของ อบจ เทศบาล และอบต ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้แทนของ อปท.ทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 800 คน

จารุณี-ข่าว/ พอชาย,พิสิษฐ์-ภาพนิ่ง/ ภูมินทร์,วนัส-ภาพวิดีโอ/ ครรชิต-จอโปรเจคเตอร์/ พิสุทธิ์-ตรวจ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

20_resize.jpg

21_resize.jpg

22_resize.jpg

23_resize.jpg

24_resize.jpg

25_resize.jpg

26_resize.jpg

27_resize.jpg

28_resize.jpg

29_resize.jpg

30_resize.jpg

31_resize.jpg

32_resize.jpg

33_resize.jpg

34_resize.jpg

35_resize.jpg

36_resize.jpg

37_resize.jpg

38_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี