องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น

ข่าวประจำวันที่ : 08 กันยายน 2560

อบจ.อุบลฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560 นายอุทัย วะรงค์ รองปลัด อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวปริมภรณ์ ศรีวงษ์รักษ์ ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิตและหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.อุบลราชธานีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมเชิดชูคุณธรรมชั้น 2 อบจ.อุบลราชธานี
โดยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมมูลนิธิศูนย์มิตรภาพล้อเอเซีย (ประเทศไทย) บริษัทไอโออิ กรุงเทพประกันภัยจำกัด บริษัทเดนโซ่ประเทศไทยจำกัด มาศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการงานซ่อมกายอุปกรณ์ศูนย์เอื้ออาทรคนพิการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมพัฒนาและต่อยอดการช่วยเหลือผู้พิการในจังหวัดอุบลราชธานีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนสามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่และเท่าเทียม ทั้งนี้ ในอนาคตจะร่วมกันผลักดันให้ผู้พิการในจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง โดยการส่งเสริมให้เป็นสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อคนพิการต่อไป

จารุณี-ข่าว/ กฤช-ภาพ/ ครรชิต-วิดีทัศน์/ พิสุทธิ์-ตรวจ/
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

1_resize.jpg

2_resize.jpg

3_resize.jpg

4_resize.jpg

5_resize.jpg

6_resize.jpg

7_resize.jpg

8_resize.jpg

9_resize.jpg

10_resize.jpg

11_resize.jpg

12_resize.jpg

13_resize.jpg

14_resize.jpg

15_resize.jpg

16_resize.jpg

17_resize.jpg

18_resize.jpg

19_resize.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี