องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
 
 
 
  
ค้นหาหัวข้อข่าว

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีี พ.ศ.2560 ครั้งที่ห้า

ข่าวประจำวันที่ : 13 กันยายน 2560
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปีี พ.ศ.2560 ครั้งที่ห้า วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.อุบลราชธานี(ชั้น3) - พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ปี 61 วาระที่หนึ่ง (ขั้นรับหลักการ) 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg 15.jpg 16.jpg 17.jpg 18.jpg 19.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg

 Untitled Document
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี